Finans

Konkordato Nedir?

Konkordato,şirketlerin iflas durumlarında kendilerini kurtarmak için izlediği yoldur.Konkordato şirketlerin iflastan önceki son kurtarma planıdır.

Konkordato Nedir?

Konkordato,şirketlerin iflasa yaklaştıkları zaman alacaklılara borçlarını ödeyebilmeleri için,alacaklıların ise belirli bir vadede alacaklarını almaları için mahkeme kararıyla uygulanan bir sistemdir.

Şirketler ekonominin kötü gitmesi,piyasanın bozulması,global pazara ayak uyduramaması gibi birçok sebepten zarar ederler.Bu zararların sonucunda artık iflas bayrağını çekmeye doğru giderler.İflas bayrağından önceki son kurtuluşları da hem alacaklılar için hem de şirket için konkordato yoluna gitmektir.Tam bu esnada konkordato müessesesi işin içine girer.

Konkordato müessesesi borçlarını ödeyemeyen şirketleri ve kooperatifleri iflastan kurtaran,borçlarını ödeyebilir duruma getirten müessesedir.

Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşuyor;

  1. Adi konkordato
  2. İflastan sonra konkordato
  3. Mal varlığının terki suretiyle konkordato
  4. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması

Konkordatonun Amacı Nedir?

Konkordatonun amacı; borcun vadesinin uzatılması,borçtan indirim yapılması ve iflastan kurtulmadır.

Şirketin iflas etmesi hem alacaklılar açısından hem de şirket açısından yararlı olmayacaktır.Bu sebepten dolayı alacaklıların bir miktar alacaklarından vazgeçmeleri ve borçlu olan şirketin de bu kalan borçları hemen değil de vadeli olarak,zamana yayarak ödemesi yoluna gidilir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır,Süreç Nasıl İşler?

Konkordato başvuru için şirketler bir proje hazırlamak zorundadırlar.Bu projede; alacaklıların ne kadar alacakları,iflas durumunda şirketin alacaklılara ne kadar verebileceği,borcun ne kadar zamanda ödenebileceği gibi detaylar yer alır.

Borçlu projeyi ve gerekli belgeleri ticaret mahkemesine sunar.Mahkeme şirkete geçici bir komiser atar.Komiserin amacı şirketin konkordato süreci boyunca yaptıkları,yapacakları her şeyi denetlemektir.Komiser şirketin ve alacaklıların zararlı çıkmaması için görevlendirilmiştir.Geçici komiser süresi 3 aydır.Konkordatonun sürecinin olumlu ve işe yarar olduğu anlaşılırsa geçici komiser kesin komisere dönüşür.Komiser mahkemeye tüm konkordato süreci hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Komiser,alacaklılara ne kadar alacakları olduklarını bildirmeleri için bir ilan açar.Bu süre ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Alacaklılar bu bildirimi yaptıktan sonra konkordato sürecinin devam edip etmemesi için oylama yapılır.Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır

Komiser bu işlemlerin hepsi bittikten sonra 7 gün içerisinde tüm belgeleri toplayarak konkordatonun uygun olup olmadığını mahkemeye bildiriyor.Mahkeme de olumlu onay verirse konkordato süreci tamamlanmış oluyor.Mahkeme kararına göre genelde alacaklıların borçlarının 3/4 ‘ü geri ödeniyor.Bu süreç yine alınacak karara ve anlaşmaya göre 6-12 ay gibi bir sürede yapılıyor.

Konkordato tamamen dürüst borçluları kurtarmak amacıyla yapılmıştır.Mahkemeye sunulan onay için borçlunun dürüst olması ve gerçekten böyle zor bir durumun içinde olması lazımdır.Komiser konkordatonun reddi gibi bir karar da verebilir veya mahkemeye konkordato için güvenilir bir ortamın olmadığını bildirerek bu sürecin iptalini de isteyebilir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı